O kanceláři

Kdo jsme ~

Advokátní kancelář AK Vinohradská

Advokátní kancelář si zakládá na profesionalitě, absolutní spolehlivosti a vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, abychom společně našli účinné a efektivní řešení vedoucí k dosažení záměrů klienta. Našich klientů si velmi vážíme, společný vztah je založen na naprosté důvěře a mlčenlivosti, vše, co nám řeknete, je přísně důvěrné a žádné informace se nedostanou za zdi naší kanceláře.

Fotografie kancelářské budovy
Sídlo společnosti - kancelářská budova Casablanca
Ikona siluety člověka
315+

Spokojených klientů

Ikona kalendáře
5 let

Praxe v oboru

Ikona certifikátu
720+

Realizovaných případů

Náš tým

Lidé v AK Vinohradská

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.
Advokát
~

Andrej Štaňko je vedoucím kanceláře AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi.

Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Jan Tábořík
Advokát
~

Ve své advokátní praxi se spolupracující advokát naší kanceláře Jan Tábořík věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta.

Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Martin Hošek
Advokátní koncipient
~

Martin Hošek se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu, občanskému a insolvenčnímu právu. Během svého působení v advokacii také zastupoval klienty před českými soudy a rozhodčími orgány. Dále se zabývá finančním právem, právem nemovitostí a celým procesem vymáhání pohledávek včetně exekuce.

Martin Hošek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Kryštof Kulan
Advokátní koncipient
~

Kryštof Kulan se věnuje zejména právu finančnímu a daňovému, dále pak právu občanskému a obchodnímu, kde se zaměřuje na smluvní právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Jeho koníčkem je navíc právo medicínské a farmaceutické, kde se věnuje hlavně náhradě škody ve zdravotnictví.

Kryštof Kulan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a právní služby poskytuje v anglickém a španělském jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, španělština

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz