O kanceláři

Kdo jsme ~

Advokátní kancelář AK Vinohradská

Advokátní kancelář si zakládá na profesionalitě a  vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb. Ke každému klientovi přistupujeme  s respektem tak, abychom poskytli právní servis v nejvyšší kvalitě.

Fotografie kancelářské budovy
Ikona siluety člověka
315+

Spokojených klientů

Ikona kalendáře
5 let

Praxe v oboru

Ikona certifikátu
720+

Realizovaných případů

Náš tým

Lidé v AK Vinohradská

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.
Advokát, společník
~

Andrej Štaňko je společníkem a vedoucím advokátem AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi.

Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Jan Tábořík
Of Counsel
~

Jan Tábořík se, jako spolupracující advokát AK Vinohradská, věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ a schopnost přizpůsobit řešení konkrétním požadavkům klienta.

Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Jakub Janoušek
Advokát
~

Jakub Janoušek se ve své advokátní praxi věnuje především občanskému a obchodnímu právu a sporné agendě. V oblasti občanského práva se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku poskytování spotřebitelských úvěrů, v oblasti obchodního práva mimo jiné na problematiku compliance. Od roku 2007 hájí zájmy klientů jak před obecnými soudy a správními orgány, tak v rozhodčím řízení. Dále se zabývá soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek včetně zastupování v insolvenčním řízení. V minulosti působil jako rozhodce ve spotřebitelských sporech.

Jakub Janoušek absolvoval Právnickou fakultu v Brně. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Martin Hošek
Advokát
~

Martin Hošek je spolupracujícím advokátem AK Vinohradská, který se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu, občanskému a insolvenčnímu právu. Během svého působení v advokacii také zastupoval klienty před českými soudy a rozhodčími orgány. Dále se zabývá finančním právem, právem nemovitostí a celým procesem vymáhání pohledávek včetně exekuce.

Martin Hošek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Bc. Nikola Pospíšilová
Advokátní koncipientka
~

Nikola Pospíšilová se věnuje zejména právu obchodnímu a občanskému, dále se také zabývá procesem vymáhání pohledávek. Cenné zkušenosti získala také během svého působení na Ministerstvu vnitra.

Nikola Pospíšilová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a vystudovala bakalářský obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, studovala také na Plechanovově ekonomické univerzitě v Moskvě.

 

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Adam Dvořák
Advokátní koncipient
~

Adam Dvořák se věnuje zejména právu obchodnímu a občanskému a zastupování klientů před soudy či jinými veřejnými orgány. Dále se zabývá pracovním právem, právem nemovitostí, stavebním právem a právem životního prostředí.

Adam Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Tereza Čaladi
Advokátní koncipientka
~

Tereza Čaladi je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ve své dosavadní praxi se věnovala hlavně obchodnímu a občanskému právu v advokátní kanceláři v Praze a následně v právním oddělení mezinárodní energetické společnosti.

Jazyk:
Angličtina
Kristián Čížek
Právní student
~

Kristián Čížek je studentem 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Za sebou má již předchozí praxi v advokátní a realitní kanceláři.

Jazyk:
angličtina
Ing. Věra Koubová
Business Development Manager
~

Věra vystudovala VŠE v Praze. Cca 20 let působila v největší stavební spořitelně v ČR, kde se přes procesy, projekty, řízení Back Office (Úvěry, Spoření, Vymáhání pohledávek, Centrum klientské péče) dostala na pozici členky představenstva s odpovědností za Back Office, IT a jeden z největších projektů spořitelny, tj. implementaci náhrady Core Banking Systému. Na této pozici působila 8 let. Poté získala zkušenost z obchodní společnosti, kde byla zodpovědná za IT, Projektové řízení, HR, Ekonomiku a Provoz společnosti. Věra je manažerka zaměřená na lidi, uvědomující si, že v lidech je obrovský potenciál a že je smysluplné s nimi pravidelně a cíleně pracovat. V advokátní kanceláři se věnuje  strategickým rozvojovým projektům.

Jazyk:
angličtina
Bc. Jana Blechová
Recruitment Manager
~

Jana je absolventkou  Fakulty sociálních studií MU ve dvou  oborech  psychologie, sociální práce a sociální politika se zaměřením na personální management a dalšího studia na Pražské psychoterapeutické fakultě. Oblasti personalistiky se věnuje více než dvacet let. Svou kariéru zahájila   jako manažer vzdělávání ve společnosti Sybase, následně působila  v oblasti náboru v personální agentuře Adecco, v dalších letech pracovala jako HR Generalista v rámci několika projektů v TNT Post, Lighthouse Services a  H.J. Heinz. Velkou výzvou byla práce HR Managera v  nejrychleji rostoucí  personální agentuře na trhu, a to ve  společnosti Randstad, kdy  během jejího působení společnost ztrojnásobila počet zaměstnanců a stala se druhou největší personální agenturou v rámci ČR. Od roku 2016 pracuje pro společnost Aegon (NN Group) na pozici HR Generalisty a během rodičovské dovolené se věnuje celé řadě projektů v oblasti personálního poradenství a náboru, aktuálně v investiční skupině CFG a  advokátní kanceláři AK Vinohradská.

Jazyk:
angličtina
Martina Smejkalová
Právní asistentka
~

Martina Smejkalová vystudovala Obchodní akademii se zaměřením na cestovní ruch. Rok studovala angličtinu na jazykové škole. V AK Vinohradská pracuje od června 2019.

Jazyk:
angličtina
Bc. Nicolle Tošovská
Právní asistentka
~

Nicolle Tošovská vystudovala bakalářský obor Management obchodních činností na Západočeské univerzitě v Plzni. Nyní studuje magisterský obor na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE se zaměřením na Cestovní ruch. Vedlejší specializaci vystudovala obor Komerční komunikace. V AK Vinohradská působí od ledna 2019.

Jazyk:
angličtina

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz