O kanceláři

Kdo jsme ~

Advokátní kancelář AK Vinohradská

Advokátní kancelář si zakládá na profesionalitě, absolutní spolehlivosti a vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, abychom společně našli účinné a efektivní řešení vedoucí k dosažení záměrů klienta. Našich klientů si velmi vážíme, společný vztah je založen na naprosté důvěře a mlčenlivosti, vše, co nám řeknete, je přísně důvěrné a žádné informace se nedostanou za zdi naší kanceláře.

Fotografie kancelářské budovy
Sídlo společnosti - kancelářská budova Casablanca
Ikona siluety člověka
315+

Spokojených klientů

Ikona kalendáře
5 let

Praxe v oboru

Ikona certifikátu
720+

Realizovaných případů

Náš tým

Lidé v AK Vinohradská

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.
Advokát
~

Andrej Štaňko je vedoucím kanceláře AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi.

Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Jan Tábořík
Advokát
~

Ve své advokátní praxi se spolupracující advokát naší kanceláře Jan Tábořík věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta.

Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Lenka Drastíková
Advokátní koncipientka
~

Lenka Drastíková se zabývá občanským a obchodním právem. V rámci občanského práva se zaměřuje na smluvní právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Zabývá se také insolvencemi a exekucemi. V oblasti obchodního práva se věnuje především právu korporátnímu.

Lenka Drastíková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od úspěšného zakončení studia působí v naší kanceláři jako advokátní koncipientka. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Michal Pařízek
Právní student
~

Michal Pařízek je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři působí již od prvního ročníku, kdy začínal na pozici asistenta. Je mimo jiné aktivním členem Právnického akademického spolku Juristi. Michal hovoří plynně anglicky.

Jazyk:
angličtina
Jan Prošek
Právní student
~

Jan Prošek je v současné době studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři začal pracovat v roce 2018 se zkušenostmi z jeho předešlé praxe jako právního studenta. Honza hovoří plynně anglicky a pravidelně absolvuje předměty v anglickém jazyce na fakultě.

Jazyk:
angličtina
Michal Jeníček
Právní student
~

Michal Jeníček studuje 5. ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval taktéž rok na univerzitě v Lancasteru v Anglii a hovoří plynně anglicky. Michal má pracovní zkušenosti jak z advokacie, tak z legislativy – absolvoval právní stáž u poslance a na ministerstvu.

Jazyk:
angličtina
Robert Přidal
Právní student
~

Robert Přidal zdárně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Úspěšně obhájil diplomovou práci na téma Výživné k nezletilým dětem na pozadí aktuální judikatury a momentálně se připravuje na SZZ, aby se mohl stát advokátním koncipientem. Robert hovoří plynně anglicky a na začátečnické úrovni také španělsky.

Jazyk:
angličtina, španělština

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz