O kanceláři

Kdo jsme ~

AK Vinohradská s.r.o.

Advokátní kancelář byla založena začátkem roku 2015 a klade důraz na profesionalitu a vysokou odbornost poskytovaných právních služeb. Ke každému klientovi přistupujeme  s respektem tak, abychom poskytli právní servis v nejvyšší kvalitě.

Fotografie kancelářské budovy
Ikona siluety člověka
315+

Spokojených klientů

Ikona kalendáře
5 let

Praxe v oboru

Ikona certifikátu
720+

Realizovaných případů

Náš tým

Lidé v AK Vinohradská

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.
Advokát, společník
~

Andrej Štaňko je společníkem a vedoucím advokátem AK Vinohradská s.r.o. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi.

Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Jakub Janoušek
Advokát
~

Jakub Janoušek se ve své advokátní praxi věnuje především občanskému a obchodnímu právu a sporné agendě. V oblasti občanského práva se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku poskytování spotřebitelských úvěrů, v oblasti obchodního práva mimo jiné na problematiku compliance. Od roku 2007 hájí zájmy klientů jak před obecnými soudy a správními orgány, tak v rozhodčím řízení. Dále se zabývá soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek včetně zastupování v insolvenčním řízení. V minulosti působil jako rozhodce ve spotřebitelských sporech.

Jakub Janoušek absolvoval Právnickou fakultu v Brně. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Bc. Nikola Pospíšilová
Advokátní koncipientka
~

Nikola Pospíšilová se věnuje zejména právu obchodnímu a občanskému, dále se také zabývá procesem vymáhání pohledávek. Cenné zkušenosti získala také během svého působení na Ministerstvu vnitra.

Nikola absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a vystudovala bakalářský obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, studovala také na Plechanovově ekonomické univerzitě v Moskvě.

 

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
JUDr. Adam Dvořák
Advokátní koncipient
~

Adam Dvořák se věnuje zejména právu obchodnímu a občanskému a zastupování klientů před soudy či jinými veřejnými orgány. Dále se zabývá pracovním právem, právem nemovitostí, stavebním právem a právem životního prostředí.

Adam Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Jan Vaníček
Advokátní koncipient
~

Jan Vaníček své dosavadní pracovní zkušenosti získával především v největší česko-slovenské  advokátní kanceláři. Nyní se věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu a finančnímu.

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Tereza Čaladi
Advokátní koncipientka
~

Tereza Čaladi se ve své dosavadní praxi se věnovala hlavně obchodnímu a občanskému právu v advokátní kanceláři v Praze a následně v právním oddělení mezinárodní energetické společnosti.

Tereza  je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Tereza Hoňková
Advokátní koncipientka
~

Tereza Hoňková své dosavadní pracovní zkušenosti získala v advokátní kanceláři v Ostravě, kde se věnovala generální právní praxi. Nyní se věnuje především právu občanskému a právu nemovitostí.

Tereza je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jazyk:
angličtina
Mgr. Michal Pitek
Advokátní koncipient
~

Specializací Michala Piteka je zejména právo občanské, obchodní a sporná agenda. V občanském právu se věnuje především závazkovému právu, a to v souvislosti s prodejem či pronájmem nemovitostí, a dále se zabývá právem insolvenčním a exekučním.

Michal absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Ing. Věra Koubová
Business Development Manager
~

Věra vystudovala VŠE v Praze. Cca 20 let působila v největší stavební spořitelně v ČR, kde se přes procesy, projekty, řízení Back Office (Úvěry, Spoření, Vymáhání pohledávek, Centrum klientské péče) dostala na pozici členky představenstva s odpovědností za Back Office, IT a jeden z největších projektů spořitelny, tj. implementaci náhrady Core Banking Systému. Na této pozici působila 8 let. Poté získala zkušenost z obchodní společnosti, kde byla zodpovědná za IT, Projektové řízení, HR, Ekonomiku a Provoz společnosti.

Věra je manažerka zaměřená na lidi, uvědomující si, že v lidech je obrovský potenciál a že je smysluplné s nimi pravidelně a cíleně pracovat. V advokátní kanceláři se věnuje  strategickým rozvojovým projektům.

Jazyk:
angličtina
Martina Smejkalová
Asistentka
~

Martina Smejkalová vystudovala Obchodní akademii se zaměřením na cestovní ruch. Rok studovala angličtinu na jazykové škole. V advokátní kanceláři působí jako týmová asistentka.

Jazyk:
angličtina

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz