O kanceláři

Kdo jsme ~

Advokátní kancelář AK Vinohradská

Advokátní kancelář si zakládá na profesionalitě, absolutní spolehlivosti a vysoké odbornosti poskytovaných právních služeb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, abychom společně našli účinné a efektivní řešení vedoucí k dosažení záměrů klienta. Našich klientů si velmi vážíme, společný vztah je založen na naprosté důvěře a mlčenlivosti, vše, co nám řeknete, je přísně důvěrné a žádné informace se nedostanou za zdi naší kanceláře.

Fotografie kancelářské budovy
Sídlo společnosti - kancelářská budova Casablanca
Ikona siluety člověka
315+

Spokojených klientů

Ikona kalendáře
5 let

Praxe v oboru

Ikona certifikátu
720+

Realizovaných případů

Náš tým

Lidé v AK Vinohradská

JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D.
Advokát
~

Andrej Štaňko je vedoucím kanceláře AK Vinohradská. Kancelář založil začátkem roku 2015, kdy se po předchozích zkušenostech z prostředí přední mezinárodní kanceláře rozhodl zřídit vlastní advokátní praxi.

Mimo řízení kanceláře se zabývá zejména finančním právem, v jehož rámci se blíže věnuje zejména právu kapitálového trhu, regulaci investičních fondů a společností, problematikou private equity a offshore struktur. Jedná se o oblasti, které mu umožňují uplatňovat jeho právně-ekonomické smýšlení, které nabyl studiem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Ve své praxi zastupoval klienty před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Andrej Štaňko hovoří plynně anglicky a rusky.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, ruština
Mgr. Jan Tábořík
Advokát
~

Ve své advokátní praxi se spolupracující advokát naší kanceláře Jan Tábořík věnuje především právu finančnímu, obchodnímu, občanskému a sporné agendě. V rámci finančního práva se specializuje na právo kapitálového trhu, zejména problematiku poskytování investičních služeb. Ve své praxi hájil zájmy klientů před českými soudy, jakož i před českými a zahraničními rozhodčími orgány. Cenné zkušenosti získal nejen v přední mezinárodní advokátní kanceláři, ale také během svého působení v České národní bance. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta.

Jan Tábořík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Kodani. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Martin Hošek
Advokátní koncipient
~

Martin Hošek se ve své praxi věnuje zejména obchodnímu, občanskému a insolvenčnímu právu. Během svého působení v advokacii také zastupoval klienty před českými soudy a rozhodčími orgány. Dále se zabývá finančním právem, právem nemovitostí a celým procesem vymáhání pohledávek včetně exekuce.

Martin Hošek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Zuzana Haasová
Advokátní koncipientka
~

Zuzana Haasová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou na začátku letošního roku dokončila obhajobou své diplomové práce na katedře trestního práva. Jako studentka pracovala přes 4 roky v advokátních kancelářích, kde se zabývala především občanským a obchodním právem, na což nyní navazuje. Věnuje se smluvnímu právu a právu vymáhání pohledávek.

Právní služby poskytuje i v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Mgr. Kryštof Kulan
Advokátní koncipient
~

Kryštof Kulan se věnuje zejména právu finančnímu a daňovému, dále pak právu občanskému a obchodnímu, kde se zaměřuje na smluvní právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Jeho koníčkem je navíc právo medicínské a farmaceutické, kde se věnuje hlavně náhradě škody ve zdravotnictví.

Kryštof Kulan absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a právní služby poskytuje v anglickém a španělském jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina, španělština
Mgr. Gabriela Veselková
Advokátní koncipientka
~

Gabriela Veselková se věnuje především právu občanskému, v jehož rámci se zabývá smluvním právem, právem nemovitostí a spornou agendou. Dále se zaměřuje na právo obchodních korporací, právo finanční a zdravotnické. V neposlední řadě se zabývá též obhajobou v trestních věcech, kdy právě na trestní právo byla zaměřena její diplomová práce.

Gabriela Veselková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

Specializace:
Jazyk:
angličtina
Michal Pařízek
Právní student
~

Michal Pařízek je studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři působí již od prvního ročníku, kdy začínal na pozici asistenta. Je mimo jiné aktivním členem Právnického akademického spolku Juristi. Michal hovoří plynně anglicky.

Jazyk:
angličtina
Jan Prošek
Právní student
~

Jan Prošek je v současné době studentem 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláři začal pracovat v roce 2018 se zkušenostmi z jeho předešlé praxe jako právního studenta. Honza hovoří plynně anglicky a pravidelně absolvuje předměty v anglickém jazyce na fakultě.

Jazyk:
angličtina
Michal Jeníček
Právní student
~

Michal Jeníček studuje 5. ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval taktéž rok na univerzitě v Lancasteru v Anglii a hovoří plynně anglicky. Michal má pracovní zkušenosti jak z advokacie, tak z legislativy – absolvoval právní stáž u poslance a na ministerstvu.

Jazyk:
angličtina
Robert Přidal
Právní student
~

Robert Přidal zdárně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Úspěšně obhájil diplomovou práci na téma Výživné k nezletilým dětem na pozadí aktuální judikatury a momentálně se připravuje na SZZ, aby se mohl stát advokátním koncipientem. Robert hovoří plynně anglicky a na začátečnické úrovni také španělsky.

Jazyk:
angličtina, španělština

Kontakt

AK Vinohradská
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Česká republika

Telefon: +420 226 296 000
Email: office@akvinohradska.cz