Založení Kryptofondu – 1. středoevropského fondu kryptoměn

31. 01. 2018

Kryptofond je alternativní fond, který umožňuje investorům vložit své finanční prostředky do kryptoměn. Cílí na kvalifikované investory s diverzifikovaným portfoliem. Ve střední Evropě, jak již název napovídá, se jedná o první takový fond. Vzhledem k unikátnosti projektu, bylo potřeba vyřešit při jeho zřízení mnoho právního otázek, přičemž tohoto úkolu se zhostila naše advokátní kancelář AK Vinohradská.

Kryptofond spadá pod regulaci zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), jedná se o správu majetku způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů. Správce fondu musí být zapsán v seznamu osob podle § 15 ZISIF vedeném Českou národní bankou.

Pro bližší informace ohledně Kryptofondu samotného, navštivte prosím jeho webové stránky www.kryptofond.cz/.

Předchozí novinka:

Další novinka: