Zastupování věřitele v komplexní insolvenci

30. 04. 2019

Tým AK Vinohradská zastupuje věřitele v insolvenčním řízení ohledně koncernu dlužníků, kde hodnota všech přihlášených pohledávek činí cca 200 mil Kč. Zastupování zahrnuje mj. jednání před soudem, na schůzích věřitelů, hlasování ve věřitelském výboru a vedení incidenčních sporů s insolvenčním správcem a dalšími věřiteli.