Získání licence ČNB k poskytování spotřebitelských úvěrů dle nového zákona

31. 03. 2018

AK Vinohradská úspěšně zastupovala společnost Comfort Money s.r.o. v licenčním řízení před Českou národní bankou. Společnosti Comfort Money s.r.o. byla udělena licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle nového zákona.

Získání licence znamenalo důkladné splnění všech požadavků dle nového zákona. AK Vinohradská zajistila vše od kontroly obchodního plánu, přes podmínky financování po sepsání vnitřních předpisů. Zapotřebí bylo uvést do souladu veškeré vnitřní procesy tak, aby odpovídaly požadavkům nového zákona a České národní banky.

Společnosti Comfort Money s.r.o. byla udělena licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru ke dni 27.04.2018.